Drakens historia

Relativt snabb, lagom stor och sjöduglig häckbåt med ett för seglaren tilltalande yttre” var några av dom normer som GKSS hade satt upp för sin konstruktionstävling. Det hade under 1928 kommit upp önskemål om en billigare segelsport, då antalet mindre båttyper var få. Tanken var att man skulle bygga tre 20 kvm’s utlottningsbåtar. Båten skulle byggas i furu eller afrikansk mahogny, 17 resp 15 mm askspant. Längd ca 8,70 och bredd ca 2,00 m. Fyra alternativ kom in där man till slut antog normannen Johan Anker’s förslag. Förslaget väckte stor uppmärksamhet inte bara i Sverige utan även i Danmark där man byggde 6 båtar till sommaren 1929. Hjalmar Johansson fick uppdraget att bygga de tre utlottningsbåtarna samt ytterligare tre till privatpersoner.

Utlottningen av de tre utlottningsbåtarna ägde rum den 2 juli 1929. Den blå draken, DS 1, vanns av Georg Hallquist och såldes direkt till C.G Fast. Den gröna, DS 2, vann fru Ingrid Waller och köptes av Alf Palmquist och döptas till ”Galejan”. Den röda, DS 3, behölls av vinnaren Enqvist. Under sommaren tävlades det flitigt i klassen och draken fick ett enormt gott rykte. ”Styv, snabb och vacker i sjön”, nämndes många gånger i Seglarbladets spalter. Även 1930 och ytterligare satsade GKSS på draken som utlottningsbåt, detta för att ge klassen bredd från första början. Det tävlades flitgt hela 30-talet och klassen växte och spred sig internationellt.

1937 fick klassen en egen Cup och det var skottarna som var initiativtagare till ”International Dragon Cup” eller som den nu heter ”Dragon Gold Cup”. Det var en årlig kappsegling, där arrangemanget roterade mellan på förhand uppgjorda värdnatiner. Premiären vanns av Rolf Billner i ”Fafne” och två år senare togs pokalen hem av Pelle Gedda i ”Gedos”.

Draken var nu väl spridd över hela Europa, med detta ökade växte önskemålen om en rigg som kunde bära spinnaker, samt att skota genuan utanför vanten. Det skulle dröja ändå till 1946 innan drakens nuvarande rigg ritades. Många förslag fanns, och ett saxklipp ur GP september -46 belyser intresset för klassen. ”Draken har blivit en kappseglingsklass att räkna med vid seglingsarrangemang. Det verkar som om denna strid, vilket uppstått om typens omriggning, stimulerat till flitigare kappseglande. Nu vill man hoppas att den aktuella omriggningsfrågan får en bra lösning, som icke omöjliggör nordiskt, och även internationellt utbyte. Inom klassen har fostrats många goda rorsmän och besättningar, som icke räknar sig till ”stjärnrorsmansklassen”. Och då kan man hoppas på resultat”. Och 1948 med ny rigg blev draken Olympisk och spriddes snabbt över hela världen.