Styrelsen

Ordförande: Christoffer Meyer
Vice ordförande: Sputte Baltscheffsky
Sekreterare: Martin Pålsson
Sekreterare: Olle Jo Johansson
Kassör: Peder Bruske
Ledamot: Per Gabrielsson

Kontakta Styrelsen genom Kontaktsidan.