Medlemskap

Svensk Drakklubb firar i år 70 år. Klubben bildades 1948 inför dom stundande OS-seglingarna i London (Tourqay) och har varit synnerligen aktiv och attraherat en stor skara kompetenta seglare under åren. Drakklassen är en av världens största kölbåtsklasser, spridd över fem kontinenter och aktivt seglad i mer än 25 länder.

OBS! Vid betalning, ange endast namn för respektive besättningsmedlem (rorsman/gast) och eventuellt segelnummer.

Efter gjord betalning skickar ni sedan kompletterande uppgifter om e-post, postadress och telefonnummer för respektive medlem till info@svenskdrakklubb.se så att vi kan göra fysiska utskick.

Medlemsavgiften för 2019 är enligt nedan:

  • Båt: 750 kr
  • Besättningsmedlem (rorsman/gast): 250 kr
  • Stödjande medlem: 250 kr
  • Gåva: frivilligt och uppskattat

Medlemsavgiften i Svensk Drakklubb erläggs till PlusGirot 65 70 44-4 alternativt via Swish på nummer 123 350 89 34.

Betalning motses senast den 1 maj innevarande år. Glöm inte att lösa tävlingslicens och därmed också bli olycksfallsförsäkrad i samband med kappsegling. Detta gäller både rorsman och gast. Du läser mer om licensen här.

_____________________________________________________________