Svensk Drakklubb

Svensk Drakklubb bildades 1948 inför dom stundande OS-seglingarna i Tourqay. Klubben har varit synnerligen aktiv och dragit till sig massor av kompetenta seglare under alla dessa år. Drakklassen är en av världens största kölbåtsklasser, spridd över 5 kontinenter och aktivt seglad i mer än 25 länder.

Medlem i Svensk Drakklubb blir man genom insättning av medlemsavgift på Svensk Drakklubbs postgiro 65 70 44-4.

Glöm inte att ange namn, adress, telefon, E-mail och i förekommande fall segelnummer.

Medlemsavgifterna för 2017 är:

  • Kappseglande båt samt 3 besättningsmedlemmar 1.500:-
  • Icke kappseglande båt 250:-
  • Stödjande Medlem 250:-

En kappseglande båt deltar under året i regattor där Draken utgör en klass.

STADGAR FÖR SVENSK DRAKKLUBB finns under Arkiv.