Medlemsregistrering

Vi vill uppmärksamma medlemmarna på att man nu kan registrera sig som medlem på hemsidan. Ni får ett lösenord via mail och detta går sedan att ändra om man väljer ”Ändra min profil”. Det är tacksamt om man fyller i alla fält så att styrelsen har tillgång till post- och mail-adresser. Tillgången till korrekt kontaktinformation har alltid utgjort ett problem i samband med utskick av post och e-mail.
Det är styrelsens ambition att utnyttja vår hemsida som kommunikationsredskap i större utsträckning för att komma ifrån hanteringen av fysiska utskick. Ett sådant slipper vi inte undan och det är IDA´s årstidning som snart kommer att distribueras till samtliga medlemmar. Har man som medlem inte fått tidningen (inom 6 veckor) betyder det att klubben saknar adress eller att adressen är fel (vid förra årets utskick kom 25% i retur).
Förmedla gärna detta budskap till kamrater drakseglare så att vi kan nå alla denna väg med ny och intressant information om vad som händer i vår fantastiska klubb!

Styrelsen

6 mars, 2013 | Inlagt i Nyheter. Permalänk till inlägget.